« بازگشت

تغییر زمان حذف و اضفه

تغییر زمان حذف و اضفه


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

تاریخ حذف و اضافه از 16 بهمن ماه به 23 تا 26 تغییر یافت.

تاریخ حذف و اضافه از 16 بهمن ماه به 23 تا 26 تغییر یافت. تعداد درس‌هایی مورد تغییر 2 درس است.