ثبت نام در سامانه ارزیابی اختراعات و نو آوری ها

ثبت نام در سامانه ارزیابی اختراعات و نو آوری ها


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

از این پس کلیه پذیرش و داوری‌های تقاضاهای ارسالی از سوی اداره کل مالکیت صنعتی و اعتبار سنجی اختراعات از طریق سامانه patent.irost.org انجام خواهد شد.

از این پس کلیه پذیرش و داوری‌های تقاضاهای ارسالی از سوی اداره کل مالکیت صنعتی و اعتبار سنجی اختراعات از طریق سامانه patent.irost.org انجام خواهد شد. جهت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه فرمایید.