« بازگشت

جلسه دفاع از پایان نامه آقای منوچهر فتاحی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه با موضوع «تاثیر شرایط عمل آوری تسریع شده بر کیفیت و دوام بتن تراورس وخوردگی کابل پیش تنیدگی»

جلسه دفاع از پایان نامه آقای منوچهر فتاحی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه با موضوع «تاثیر شرایط عمل آوری تسریع شده بر کیفیت و دوام بتن تراورس وخوردگی کابل پیش تنیدگی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه دفاع از پایان نامه آقای منوچهر فتاحی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه با موضوع «تاثیر شرایط عمل آوری تسریع شده بر کیفیت و دوام بتن تراورس وخوردگی کابل پیش تنیدگی» و به راهنمایی دکتر فریدون رضایی در زمان چهارشنبه 26/6/93 ساعت 16 و مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

جلسه دفاع از پایان نامه آقای منوچهر فتاحی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه با موضوع «تاثیر شرایط عمل آوری تسریع شده بر کیفیت و دوام بتن تراورس وخوردگی کابل پیش تنیدگی» و به راهنمایی دکتر فریدون رضایی در زمان چهارشنبه 26/6/93 ساعت 16 و مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید:

منوچهر فتاحی