جلسه پیش دفاع مهندس وحید حاجی‌پور با عنوان «طراحی و بهینه‌سازی مسئله مکان‏یابی محدود شده پایا»

جلسه پیش دفاع مهندس وحید حاجی‌پور با عنوان «طراحی و بهینه‌سازی مسئله مکان‏یابی محدود شده پایا»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

جلسه پیش دفاع از رساله باعنوان «طراحی و بهینه‌سازی مسئله مکان‏یابی محدود شده پایا» برای دریافت درجه دکتری در رشته مهندسی صنایع با راهنمایی دکتر پرویز فتاحی و استاد مشاور: رضا زنجیرانی فراهانی با داوری اساتید محترم: دکتر وحید خداکرمی و دکتر جواد بهنامیان، با نگارش مهندس وحید حاجی پور در زمان: 20 دی‌ماه 1394 – ساعت 14 و مکان: اتاق سمینار 10 صنایع دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.

جلسه پیش دفاع از رساله باعنوان «طراحی و بهینه‌سازی مسئله مکان‏یابی محدود شده پایا» برای دریافت درجه دکتری در رشته مهندسی صنایع  با راهنمایی دکتر پرویز فتاحی و استاد مشاور: رضا زنجیرانی فراهانی با داوری  اساتید محترم: دکتر وحید خداکرمی و دکتر جواد بهنامیان، با نگارش مهندس وحید حاجی پور در زمان: 20 دی‌ماه 1394 – ساعت 14 و مکان: اتاق سمینار 10 صنایع دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.