حسین دهقانی

حسین دهقانی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print
دانشگاه بوعلی سینا

دانشكده فني و مهندسي

 

اطلاعیه جلسه دفاع پایان نامه دوره کارشناسی ارشد

رشته برق قدرت گرایش سیستم‌های قدرت

 

عنوان پایان نامه:

طراحی فیلتر سمت شبکه یکسوسازهای سه‌فاز به منظور افزایش کیفیت توان

 

 

استاد راهنما:  دکتر علیرضا حاتمی

استاد داور: دکتر محمد حسن مرادی

استاد داور: دکتر منوچهر حسینی

 

نگارش: حسین دهقانی

 

زمان دفاع:

یکشنبه11/04/1396 ساعت 10:00

مکان: سمینار 2

 

هدف از انجام این پژوهش بررسی مبدل سه‌فاز یکسوساز و همچنین ساختارهای کنترلی‌ موجود برای آن، به منظور دستیابی به بالاترین حد از کیفیت توان و جلوگیری از ایجاد هارمونیک‌های بیشتر در شبکه در هنگام کلیدزنی می‌باشد. سعی نمودیم تا با استفاده از کنترلرهای مناسب به همراه بکارگیری از فیلتری مناسب بنام فیلتر LCL هارمونیک‌های شبکه را کاهش دهیم. پاسخ دینامیکی سریع از جمله ویژگی‌های کنترل مد نظر می‌باشد. در کنترل لحاظ شده از شار مجازی بهره گرفته شده تا سنسورهای موجود در سیستم را کاهش بدهیم و از لحاظ اقتصادی نیز کاهش هزینه را در پی داشته باشیم. در ضمن بکارگیری فیلتری فعال در سیستم ما را برای رسیدن به افزایش کیفیت توان مطلوب یاری می‌نماید. در سیستم پیاده‌سازی شده تلاش شده است تا از مدولاسیون عرض پالس فضایی به منظورت دستیابی به حداقل هارمونیک‌های ایجاد شده بهره گرفته بشود. بررسی‌های صورت گرفته بر روی فیلتر بکارگیری شده و کنترلرهای سیستم با استفاده از  نرم‌افزارهایی چون Matlab و PScad پیاده‌سازی و مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که بهره‌گیری از شار مجازی به همراه فیلتری فعال بهترین عملکرد در سیستم از لحاظ کاهش هارمونیک و اعوجاجات آن و افزایش کیفیت توان خوبی را در پی دارد.

 

واژه­های کلیدی: یکسوساز،  مدولاسیون بردار فضای، فیلتر قدرت، فیلتر فعال، اعوجاج هارمونیکی

 

Abstract:

The aim of this study was to evaluate three phase rectifier Converter as well as control structures available to it, in order to achieve the highest level of power quality and Avoid Making harmonics in the grid when switching.

We have tried to use the appropriate controls with the use of appropriate filter known as LCL filter to reduce network Harmonics. Fast dynamic response, including control properties is considered. The use of active filter system will help us to achieve the desired increase in power quality. In terms of control of virtual flux sensors in the system used to reduce and economically, we have sought to reduce costs. The use of active filter system will help us to achieve the desired increase in power quality. The system has been implemented in an effort to achieve a minimum‌ harmonics  by use of space width modulation technique.

The studies have been done on the use of filters and controllers using software such as Matlab and PScad is implemented and evaluated. The results show that the use of virtual flux active filter with the best performance in terms of reducing harmonic distortion and improve power quality has a good following.

 

Key Words: Rectifier, space vector modulation, power filter, active filter, harmonic distortion

 

 

 

1. مشخصات فردي

 

 

نام و نام خانوادگي:حسین دهقانی

نام پدر:هادی

تاريخ تولد:   12 / 05/  1371     

شماره شناسنامه:2530093776

 

محل صدور:اقلید

شماره ملي: 2530093776

محل تولد:اقلید

وضعيت تاهل: مجرد 5 متاهل 

جنسيت: مرد 5 زن 

تابعيت:ایرانی

دين/مذهب:اسلام/شیعه

وضعيت خدمت وظيفه عمومي:معافیت تحصیلی

عنوان شغل/سمت:دانشجو

وضعيت شغلي:   دولتي (نظامي)     دولتي (غير نظامي)     غير دولتي     هيات علمي     دانشجو 5    دانش‌آموز 

 

نام سازمان/شركت/دانشگاه:دانشگاه بوعلی سینا همدان

نشاني محل كار:

 

2. نشاني

 

 

نشاني محل سكونت فعلي: شیراز بلوار فرصت شیرازی خیابان سینا شرقی کوچه 6 فرعی 3 منزل 7

شهر: شیراز

كد پستي:7157746594

تلف