« بازگشت

دانشجوییان نمونه و سرآمد دانشگاه در سال 96 از دانشکده مهندسی انتخاب گردیدند

دانشجوییان نمونه و سرآمد دانشگاه در سال 96 از دانشکده مهندسی انتخاب گردیدند


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشجویان نمونه و سرآمد دانشگاه در سال 96 از دانشکده مهندسی انتخاب گردیدند. آقای مهندس امیدرضا بهادرینژاد دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک خاک به عنوان دانشجوی سرآمد سال 96 و آقای محمدسعید پارسا مهر به عنوان دانشجوی نمونه سال 96 انتخاب گردیدند.

دانشجویان نمونه و سرآمد دانشگاه در سال 96 از دانشکده مهندسی انتخاب گردیدند. آقای مهندس امیدرضا بهادرینژاد دانشجوی دکتری رشته مهندسی مکانیک خاک به عنوان دانشجوی سرآمد سال 96 و آقای محمدسعید پارسا مهر به عنوان دانشجوی نمونه سال 96 انتخاب گردیدند. دانشکده مهندسی این انتخاب شایسته به ایشان تبریک عرض نموده و موفقیت روزافزون برای ایشان از خداوند متعال مسئلت دارد.