دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهرداد زکی‌زاده با عنوان «شبیه¬سازی عددی حباب در جریان ترکیبی برشی و پوآسوی با عدد رینولدز محدود در حالت سه بعدی»

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهرداد زکی‌زاده با عنوان «شبیه¬سازی عددی حباب در جریان ترکیبی برشی و پوآسوی با عدد رینولدز محدود در حالت سه بعدی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهرداد زکی‌زاده با عنوان «شبیه‌سازی عددی حباب در جریان ترکیبی برشی و پوآسوی با عدد رینولدز محدود در حالت سه بعدی» و با راهنمایی دکتر امیره نوربخش در زمان: شنبه 30/08/94- ساعت 8:00 و مکان: آمفی تئاتر دانشکدة مهندسی برگزار خواهد شد.

دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد توسط آقای مهرداد زکی‌زاده با عنوان «شبیه‌سازی عددی حباب در جریان ترکیبی برشی و پوآسوی با عدد رینولدز محدود در حالت سه بعدی» و با راهنمایی دکتر امیره نوربخش در زمان: شنبه 30/08/94- ساعت 8:00 و مکان: آمفی تئاتر دانشکدة مهندسی برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

مهرداد زکی‌زاده