دفاع از پایان نامه ارشد توسط آقای امیر پیشه¬ور حسابی با موضوع بررسی اثر نانورس¬ها بر پارامترهای مقاومتی یک نوع ماسه ساحلی

دفاع از پایان نامه ارشد توسط آقای امیر پیشه¬ور حسابی با موضوع بررسی اثر نانورس¬ها بر پارامترهای مقاومتی یک نوع ماسه ساحلی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه ارشد توسط آقای امیر پیشه¬ور حسابی با موضوع بررسی اثر نانورس¬ها بر پارامترهای مقاومتی یک نوع ماسه ساحلی و با راهنمایی استاد محترم جناب آقای دکتر عباس قدیمی در تاریخ شنبه 03/03/1393 ساعت: 18 الی 20 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمائید. امیر پیشه¬ور حسابی

دفاع از پایان نامه ارشد توسط آقای امیر پیشه¬ور حسابی با موضوع بررسی اثر نانورس¬ها بر پارامترهای مقاومتی یک نوع ماسه ساحلی و با راهنمایی استاد محترم جناب آقای دکتر عباس قدیمی در تاریخ شنبه 03/03/1393 ساعت: 18 الی 20 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمائید.
 امیر پیشه¬ور حسابی