دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا بابامرادی با عنوان «بررسی فرایند CEE برای میله¬های استوانه ای»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا بابامرادی با عنوان «بررسی فرایند CEE برای میله¬های استوانه ای»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا بابا مرادی با عنوان «بررسی فرایند CEE برای میله‌های استوانه ای» با راهنمایی دکتر فرامرز فرشته صنیعی در زمان: دوشنبه 7/7/1393 ساعت 16 و مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا بابا مرادی با عنوان «بررسی فرایند CEE برای میله‌های استوانه ای» با راهنمایی دکتر فرامرز فرشته صنیعی در زمان: دوشنبه 7/7/1393 ساعت 16 و مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. جهت مطالعه چکیده به لینک زیر مراجعه نمائید:

حمیدرضا بابا مرادی