« بازگشت

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "توزیع مجدد تنش‌های پسماند ناشی از ساچمه پاشی بر روی نمونه‌های با تنش‌های پسماند اولیه" توسط آقای علی قاسمی

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "توزیع مجدد تنش‌های پسماند ناشی از ساچمه پاشی بر روی نمونه‌های با تنش‌های پسماند اولیه" توسط آقای علی قاسمی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "توزیع مجدد تنش‌های پسماند ناشی از ساچمه پاشی بر روی نمونه‌های با تنش‌های پسماند اولیه" توسط آقای علی قاسمی در زمان: 16/6/93 ساعت 9 و مکان:آمفی تئاتر دانشکده‌ی مهندسی برگزار خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "توزیع مجدد تنش‌های پسماند ناشی از ساچمه پاشی بر روی نمونه‌های با تنش‌های پسماند اولیه" توسط آقای علی قاسمی در زمان: 16/6/93 ساعت 9 و مکان:آمفی تئاتر دانشکده‌ی مهندسی برگزار خواهد شد. علاقمندان برای اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایند.

علی قاسمی