دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای علی اخوان عطار با موضوع "مقایسه تاثیر تیغه‌های داخلی و خارجی بر رفتار مکانیکی سازه‌های جدارنازک"

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای علی اخوان عطار با موضوع "مقایسه تاثیر تیغه‌های داخلی و خارجی بر رفتار مکانیکی سازه‌های جدارنازک"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای علی اخوان عطار با موضوع "مقایسه تاثیر تیغه‌های داخلی و خارجی بر رفتار مکانیکی سازه‌های جدارنازک" و با راهنمایی دکتر دکتر علی علوی‌نیا در زمان: دوشنبه 8 تیر 94 ، ساعت 10:30 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای علی اخوان عطار با موضوع "مقایسه تاثیر تیغه‌های داخلی و خارجی بر رفتار مکانیکی سازه‌های جدارنازک" و با راهنمایی دکتر دکتر علی علوی‌نیا در زمان: دوشنبه 8  تیر 94 ،  ساعت 10:30 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


علی اخوان عطار