« بازگشت

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمد جواد توکلی و با عنوان «بررسی تجربی و عددی ویژگی‌های جذب انرژی لوله‌های استوانه‌ای در انبساط محیطی»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمد جواد توکلی و با عنوان «بررسی تجربی و عددی ویژگی‌های جذب انرژی لوله‌های استوانه‌ای در انبساط محیطی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمد جواد توکلی و با عنوان «بررسی تجربی و عددی ویژگی‌های جذب انرژی لوله‌های استوانه‌ای در انبساط محیطی» در زمان: 31 /4/1393 ساعت 10 صبح و مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمد جواد توکلی و با عنوان «بررسی تجربی و عددی ویژگی‌های جذب انرژی لوله‌های استوانه‌ای در انبساط محیطی» در زمان: 31 /4/1393 ساعت 10 صبح و مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:
محمد جواد توکلی