دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمد حسن باقر با عنوان «تاثیر مشخصات خاک¬های رسی و آب حفره¬ای بر رفتار واگرایی خاک¬های واگرا شده در آزمایشگاه با استفاده از نتایج مشخصات و خصوصیات خاک واگرای طبیعی»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمد حسن باقر با عنوان «تاثیر مشخصات خاک¬های رسی و آب حفره¬ای بر رفتار واگرایی خاک¬های واگرا شده در آزمایشگاه با استفاده از نتایج مشخصات و خصوصیات خاک واگرای طبیعی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمد حسن باقر با عنوان «تاثیر مشخصات خاک¬های رسی و آب حفره¬ای بر رفتار واگرایی خاک¬های واگرا شده در آزمایشگاه با استفاده از نتایج مشخصات و خصوصیات خاک واگرای طبیعی» در زمان: دوشنبه ۱۴/7/93، ساعت ۱۷:۳۰ و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی و با راهنمایی دکتر وحیدرضا اوحدی انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط آقای محمد حسن باقر با عنوان «تاثیر مشخصات خاک¬های رسی و آب حفره¬ای بر رفتار واگرایی خاک¬های واگرا شده در آزمایشگاه با استفاده از نتایج مشخصات و خصوصیات خاک واگرای طبیعی» در زمان: دوشنبه ۱۴/7/93، ساعت ۱۷:۳۰ و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی و با راهنمایی دکتر وحیدرضا اوحدی انجام خواهد شد. جهت مطالعه چکیده روی لینک زیر کلیک نمائید:

محمد حسن باقر