دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم بهناز همراهی با عنوان «بررسی اثرات یک بازدارنده خوردگی بر روی خوردگی فولاد کربنی در محیط اسیدی حاوی H2S»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم بهناز همراهی با عنوان «بررسی اثرات یک بازدارنده خوردگی بر روی خوردگی فولاد کربنی در محیط اسیدی حاوی H2S»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم بهناز همراهی با عنوان «بررسی اثرات یک بازدارنده خوردگی بر روی خوردگی فولاد کربنی در محیط اسیدی حاوی H2S» با راهنمایی دکتر سید آرش فتاح الحسینی در زمان: یک شنبه 15 آذر ماه 94 ، ساعت 30/11 و مکان: آمفی تئاتر انجام خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم بهناز همراهی با عنوان «بررسی اثرات یک بازدارنده خوردگی بر روی خوردگی فولاد کربنی در محیط اسیدی حاوی H2S» با راهنمایی دکتر سید آرش فتاح الحسینی در زمان: یک شنبه 15 آذر ماه 94 ، ساعت 30/11 و مکان: آمفی تئاتر انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

بهناز همراهی