دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم ملیحه معصومی با عنوان «ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله مکانیابی-مسیریابی با در نظر گرفتن سیستم-های فرابارانداز در زنجیره تامین»

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم ملیحه معصومی با عنوان «ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله مکانیابی-مسیریابی با در نظر گرفتن سیستم-های فرابارانداز در زنجیره تامین»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم ملیحه معصومی با عنوان «ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله مکانیابی-مسیریابی با در نظر گرفتن سیستم-های فرابارانداز در زنجیره تامین» و با راهنمایی دکتر جواد بهنامیان در زمان: یکشنبه، 29 آذر 1394 ساعت: 14 و مکان: آمفی تئاتر برگزار خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم ملیحه معصومی با عنوان «ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله مکانیابی-مسیریابی با در نظر گرفتن سیستم-های فرابارانداز در زنجیره تامین» و با راهنمایی دکتر جواد بهنامیان در زمان: یکشنبه، 29 آذر 1394 ساعت: 14 و مکان: آمفی تئاتر برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر رو لینک زیر کلیک نمایید:

 

ملیحه معصومی