دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهدیه دارابی با موضوع بررسی رفتار پس از زلزله سدهای خاکی با نگرش ویژه بر تأثیر هندسه‌ی مقطع

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهدیه دارابی با موضوع بررسی رفتار پس از زلزله سدهای خاکی با نگرش ویژه بر تأثیر هندسه‌ی مقطع


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهدیه دارابی با موضوع بررسی رفتار پس از زلزله سدهای خاکی با نگرش ویژه بر تأثیر هندسه‌ی مقطع در 10 تیر ساعت 10 صبح در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد توسط خانم مهدیه دارابی با موضوع بررسی رفتار پس از زلزله سدهای خاکی با نگرش ویژه بر تأثیر هندسه‌ی مقطع در 10 تیر ساعت 10 صبح در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برگزار خواهد شد.
برای دریافت اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمائید.
مهدیه دارابی