« بازگشت

دفاع آقای رامین فتحی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در طبقه‌بندی عیوب به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی و آنالیز تجربی در سیستم تسمه و پولی»

دفاع آقای رامین فتحی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در طبقه‌بندی عیوب به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی و آنالیز تجربی در سیستم تسمه و پولی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای رامین فتحی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در طبقه‌بندی عیوب به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی و آنالیز تجربی در سیستم تسمه و پولی» با راهنمایی دکتر مهدی کریمی در زمان: شنبه 20 بهمن ماه 94 ، ساعت 10 تا 12 انجام خواهد شد.

دفاع آقای رامین فتحی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مقایسه عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان در طبقه‌بندی عیوب به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی و آنالیز تجربی در سیستم  تسمه و پولی» با راهنمایی دکتر مهدی کریمی در زمان: شنبه 20 بهمن ماه 94 ، ساعت 10 تا 12 انجام خواهد شد. خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

رامین فتحی