دفاع آقای سعید مرادی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی مکـانیکی و متالوژیکی رفتـار شکست و بالستیک ورق فــولادی HSLA-100 در دماهای محیط تا زیر صفر با نرخ¬های کرنش متفاوت"

دفاع آقای سعید مرادی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی مکـانیکی و متالوژیکی رفتـار شکست و بالستیک ورق فــولادی HSLA-100 در دماهای محیط تا زیر صفر با نرخ¬های کرنش متفاوت"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای سعید مرادی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی مکـانیکی و متالوژیکی رفتـار شکست و بالستیک ورق فــولادی HSLA-100 در دماهای محیط تا زیر صفر با نرخ¬های کرنش متفاوت" و با راهنمایی دکتر غلامحسین مجذوبی در 29 بهمن 93 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد.

دفاع آقای سعید مرادی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "بررسی مکـانیکی و متالوژیکی رفتـار شکست و بالستیک ورق فــولادی HSLA-100 در دماهای محیط تا زیر صفر با نرخ¬های کرنش متفاوت" و با راهنمایی دکتر غلامحسین مجذوبی در 29 بهمن 93 در آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:


سعید مرادی