دفاع آقای علیرضا ایمانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "کنترل فرآیندهای وابسته با استفاده از شبکه های بیزین"

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای علیرضا ایمانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "کنترل فرآیندهای وابسته با استفاده از شبکه های بیزین" و با راهنمایی دکتر وحید خداکرمی در زمان: یکشنبه 28/10/93 ساعت 11 و مکان: کلاس 10 دانشکده مهندسی انجام شد.

دفاع آقای علیرضا ایمانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "کنترل فرآیندهای وابسته با استفاده از شبکه های بیزین" و با راهنمایی دکتر وحید خداکرمی در زمان: یکشنبه 28/10/93 ساعت 11 و مکان: کلاس 10 دانشکده مهندسی انجام شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

علیرضا ایمانی