« بازگشت

دفاع آقای علیرضا ایمانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "کنترل فرآیندهای وابسته با استفاده از شبکه های بیزین"

دفاع آقای علیرضا ایمانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "کنترل فرآیندهای وابسته با استفاده از شبکه های بیزین"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای علیرضا ایمانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "کنترل فرآیندهای وابسته با استفاده از شبکه های بیزین" و با راهنمایی دکتر وحید خداکرمی در زمان: یکشنبه 28/10/93 ساعت 11 و مکان: کلاس 10 دانشکده مهندسی انجام شد.

دفاع آقای علیرضا ایمانی از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "کنترل فرآیندهای وابسته با استفاده از شبکه های بیزین" و با راهنمایی دکتر وحید خداکرمی در زمان: یکشنبه 28/10/93 ساعت 11 و مکان: کلاس 10 دانشکده مهندسی انجام شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

علیرضا ایمانی