دفاع آقای فریدون علینقی¬ها از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "کاهش نویز و بهسازی گفتار با استفاده از اطلاعات زبانی و مشخصات گوینده"

دفاع آقای فریدون علینقی¬ها از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "کاهش نویز و بهسازی گفتار با استفاده از اطلاعات زبانی و مشخصات گوینده"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای فریدون علینقی¬ها از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "کاهش نویز و بهسازی گفتار با استفاده از اطلاعات زبانی و مشخصات گوینده" با راهنمایی آقای دکتز محرم منصوری زاده در زمان دوشنبه 27/11/93 ساعت 15 آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع آقای فریدون علینقی ها از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "کاهش نویز و بهسازی گفتار با استفاده از اطلاعات زبانی و مشخصات گوینده" با راهنمایی آقای دکتز محرم منصوری زاده در زمان دوشنبه 27/11/93 ساعت 15 آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. جهت مطالعه چکیده و رزومه به لینک زیر مراجعه نمایید:

فریدون علینقی ها