« بازگشت

دفاع آقای محسن شیدپور از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه یک روش برنامه¬ریزی چند¬هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه‌بسته پایدار با درنظر گرفتن عملیات توزیع»

دفاع آقای محسن شیدپور از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه یک روش برنامه¬ریزی چند¬هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه‌بسته پایدار با درنظر گرفتن عملیات توزیع»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای محسن شیدپور از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه یک روش برنامه¬ریزی چند¬هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه‌بسته پایدار با درنظر گرفتن عملیات توزیع» با راهنمایی دکتر امیر سامان خیرخواه در زمان: یکشنبه 1/09/94- ساعت 15:00 و مکان: کلاس سمینار 10 صنایع برگزار خواهد شد.

دفاع آقای محسن شیدپور از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه یک روش برنامه¬ریزی چند¬هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه‌بسته پایدار با درنظر گرفتن عملیات توزیع» با راهنمایی دکتر امیر سامان خیرخواه در زمان: یکشنبه 1/09/94- ساعت 15:00 و مکان: کلاس سمینار 10 صنایع برگزار خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:

 

محسن شیدپور