« بازگشت

دفاع آقای مسعود شایانیان از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه مدلی با استفاده از شبکه بیزین برای بهبود مسئله مکانیابی تسهیلات اضطراری»

دفاع آقای مسعود شایانیان از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه مدلی با استفاده از شبکه بیزین برای بهبود مسئله مکانیابی تسهیلات اضطراری»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای مسعود شایانیان از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه مدلی با استفاده از شبکه بیزین برای بهبود مسئله مکانیابی تسهیلات اضطراری» در زمان: یکشنبه 30/06/ 93 ساعت 15 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع آقای مسعود شایانیان از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه مدلی با استفاده از شبکه بیزین برای بهبود مسئله مکانیابی تسهیلات اضطراری» در زمان: یکشنبه 30/06/ 93 ساعت 15 و مکان: آمفی تئاتر دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.
جهت مطالعه چکیده پایان نامه روی لینک زیر کلیک نمائید:

مسعود شایانیان