« بازگشت

دفاع آقای میثم سوری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "تاثیر سرعت های پیشروی و برشی مختلف بر تنش های پسماند در شافت های ماشین کاری شده از جنس فولاد نرم و پیش بینی به روش شبکه عصبی "

دفاع آقای میثم سوری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "تاثیر سرعت های پیشروی و برشی مختلف بر تنش های پسماند در شافت های ماشین کاری شده از جنس فولاد نرم و پیش بینی به روش شبکه عصبی "


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای میثم سوری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "تاثیر سرعت های پیشروی و برشی مختلف بر تنش های پسماند در شافت های ماشین کاری شده از جنس فولاد نرم و پیش بینی به روش شبکه عصبی " با راهنمایی دکتر عباس فدایی در زمان : 27 بهمن 1393 ساعت15:30 و مکان : دانشکده مهندسی سمینار 1 انجام خواهد شد.

دفاع آقای میثم سوری از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان "تاثیر سرعت های پیشروی و برشی مختلف بر تنش های پسماند در شافت های ماشین کاری شده از جنس فولاد نرم و پیش بینی به روش شبکه عصبی " با راهنمایی دکتر عباس فدایی در زمان : 27 بهمن 1393 ساعت15:30 و مکان : دانشکده مهندسی سمینار 1 انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر رو لینک زیر کلیک کنید:


میثم سوری