دفاع آقای هادی نواپور از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه­ی روشی برای بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر دستگاه گوارش»

دفاع آقای هادی نواپور از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه­ی روشی برای بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر دستگاه گوارش»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع آقای هادی نواپور از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه­ی روشی برای بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر دستگاه گوارش» و راهنمای دکتر حسن ختن لو در آبان 93 انجام شد.

دفاع آقای هادی نواپور از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «ارائه­ی روشی برای بازیابی مبتنی بر محتوای تصاویر دستگاه گوارش» و راهنمای دکتر حسن ختن لو در آبان 93 انجام شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمائید:

هادی نواپور