دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای عباس عینی با عنوان: جریان آرام جابجایی طبیعی سیال بینگهام، بین دو استوانه ی هم مرکز

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای عباس عینی با عنوان: جریان آرام جابجایی طبیعی سیال بینگهام، بین دو استوانه ی هم مرکز


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک آقای عباس عینی با عنوان: جریان آرام جابجایی طبیعی سیال بینگهام، بین دو استوانه ی هم مرکز

 

گروه مهندسی  مکانیک
اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک
عنوان: جریان آرام جابجایی طبیعی سیال بینگهام، بین دو استوانه ی هم مرکز
استاد راهنما: دکتر امیره نوربخش
ارائه دهنده‌: عباس عینی
زمان: یکشنبه  17/04/1397  ساعت 15
مکان: سمینار 3  گروه مکانیک