دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک خانم فاطمه سلطانی قلیخانی با عنوان «تحلیل انتقال حرارت جابجایی طبیعی(رایلی-بنارد) در نانوسیالات توانی»

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک خانم فاطمه سلطانی قلیخانی با عنوان «تحلیل انتقال حرارت جابجایی طبیعی(رایلی-بنارد) در نانوسیالات توانی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک خانم فاطمه سلطانی قلیخانی با عنوان «تحلیل انتقال حرارت جابجایی طبیعی(رایلی-بنارد) در نانوسیالات توانی»

گروه مهندسی  مکانیک

اطلاعیه دفاع برای سمینار کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مکانیک

عنوان: تحلیل انتقال حرارت جابجایی طبیعی(رایلی-بنارد) در نانوسیالات توانی

استاد راهنما: دکتر محمد سعید عقیقی

ارائه دهنده‌: فاطمه سلطانی قلیخانی

زمان : سه شنبه  19/04/1397  ساعت 10:30

مکان: کلاس 7 دپارتمان مکانیک