دفاع خانم نرگس پوررجبعلی از پایان نامه با عنوان «طراحی کنترل کننده مبتنی بر موجک هار در سیستم های دور عملیات»

دفاع خانم نرگس پوررجبعلی از پایان نامه با عنوان «طراحی کنترل کننده مبتنی بر موجک هار در سیستم های دور عملیات»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع خانم نرگس پوررجبعلی از پایان نامه با عنوان «طراحی کنترل کننده مبتنی بر موجک هار در سیستم های دور عملیات» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در زمان: دوشنبه 31/06/93 ساعت 12 و مکان: سمینار2 دانشکده مهندسی انجام خواهد شد.

دفاع خانم نرگس پوررجبعلی از پایان نامه با عنوان «طراحی کنترل کننده مبتنی بر موجک هار در سیستم های دور عملیات» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه فر در زمان: دوشنبه 31/06/93 ساعت 12 و مکان: سمینار2 دانشکده مهندسی انجام خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمائید:

نرگس رجبعلی پور