« بازگشت

دفاع خانم نسرین داستان از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی اثرات عملکرد مبدل حرارتی حلقوی با جریان دوسویه با شرط مرزی دما ثابت»

دفاع خانم نسرین داستان از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی اثرات عملکرد مبدل حرارتی حلقوی با جریان دوسویه با شرط مرزی دما ثابت»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دفاع خانم نسرین داستان از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی اثرات عملکرد مبدل حرارتی حلقوی با جریان دوسویه با شرط مرزی دما ثابت» با راهنمایی دکتر محسن گودرزی در 16 شهریور 1394، سالن آمفی تئاتر دانشکدة مهندسی برگزار شد.

دفاع خانم نسرین داستان از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی اثرات عملکرد مبدل حرارتی حلقوی با جریان دوسویه با شرط مرزی دما ثابت» با راهنمایی دکتر محسن گودرزی در 16 شهریور 1394، سالن آمفی تئاتر دانشکدة مهندسی برگزار شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

نسرین داستان