« بازگشت

رساله دکتری آقای مهندس یونس محمدی با عنوان «تأثیر تکنولوژی‌های نوین تولید توان الکتریکی بر روی الگوریتم‌های تعیین محل منبع فرورفتگی ولتاژ»

رساله دکتری آقای مهندس یونس محمدی با عنوان «تأثیر تکنولوژی‌های نوین تولید توان الکتریکی بر روی الگوریتم‌های تعیین محل منبع فرورفتگی ولتاژ»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری آقای مهندس یونس محمدی با عنوان «تأثیر تکنولوژی‌های نوین تولید توان الکتریکی بر روی الگوریتم‌های تعیین محل منبع فرورفتگی ولتاژ» با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی در روز چهار شنبه 25 بهمن ماه 1396، ساعت 10 در سالن سمینار 2 گروه برق دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد.

رساله دکتری آقای مهندس یونس محمدی با عنوان «تأثیر تکنولوژی‌های نوین تولید توان الکتریکی بر روی الگوریتم‌های تعیین محل منبع فرورفتگی ولتاژ» با راهنمایی دکتر محمد حسن مرادی در روز چهار شنبه 25 بهمن ماه 1396، ساعت 10 در سالن سمینار 2 گروه برق دانشکده مهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

یونس محمدی