رساله دکتری مهندس سارا رضایی با عنوان «طراحی کنترل کننده تطبیقی محدود برای سیستم های تله اپراتوری غیرخطی نامعین دارای تاخیر نامتقارن و مقید به مساله اشباع در محرک ها»

رساله دکتری مهندس سارا رضایی با عنوان «طراحی کنترل کننده تطبیقی محدود برای سیستم های تله اپراتوری غیرخطی نامعین دارای تاخیر نامتقارن و مقید به مساله اشباع در محرک ها»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری مهندس سارا رضایی با عنوان «طراحی کنترل کننده تطبیقی محدود برای سیستم های تله اپراتوری غیرخطی نامعین دارای تاخیر نامتقارن و مقید به مساله اشباع در محرک ها» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه‌فر در روز شنبه 22/8/95 ساعت 14-در سالن آمفی تئاترمهندسی ارائه خواهد شد.

رساله دکتری مهندس سارا رضایی با عنوان «طراحی کنترل کننده تطبیقی محدود برای سیستم های تله اپراتوری غیرخطی نامعین دارای تاخیر نامتقارن و مقید به مساله اشباع در محرک ها» با راهنمایی دکتر سهیل گنجه‌فر در روز شنبه 22/8/95 ساعت 14-در سالن آمفی تئاترمهندسی ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرماییدک

 

سارا رضایی