رساله دکتری مهندس مجتبی وکیلی ازغندی با عنوان «بررسی رفتار خوردگی پوشش اکسیدی میکرو قوس الکتریکی آلیاژ آلومینیوم 6061»

رساله دکتری مهندس مجتبی وکیلی ازغندی با عنوان «بررسی رفتار خوردگی پوشش اکسیدی میکرو قوس الکتریکی آلیاژ آلومینیوم 6061»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

رساله دکتری مهندس مجتبی وکیلی ازغندی با عنوان «بررسی رفتار خوردگی پوشش اکسیدی میکرو قوس الکتریکی آلیاژ آلومینیوم 6061» با راهنمایی دکتر سید دکتر آرش فتاح الحسینی در روز 18/11/1396 ساعت 14 آمفی‌تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد.

رساله دکتری مهندس مجتبی وکیلی ازغندی با عنوان «بررسی رفتار خوردگی پوشش اکسیدی میکرو قوس الکتریکی آلیاژ آلومینیوم 6061» با راهنمایی دکتر سید دکتر آرش فتاح الحسینی در روز 18/11/1396 ساعت 14 آمفی‌تئاتر دانشکده ارائه خواهد شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

مجتبی وکیلی ازغندی