رضا ترکمان

رضا ترکمان


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

 

عنوان:

بررسی اثر پلاستیسیته در اندازه­گیری تنش پسماند به روش التراسونیک

 

 

استاد راهنما:

دکتر امیرحسین محمودی

 

استاد مشاوره:

دکتر مهدی احمدی نجف آبادی

(دانشگاه پلی تکنیک امیرکبیر)

 

استاتید ممتحن:

دكتر فرامرز فرشته صنیعی

دکتر هاشم مظاهری

 

پژوهشگر:

رضا ترکمان

 


زمان:

25/06/97

یکشنبه ساعت 2-4

 

مكان:

سمینار 3 دانشکده مهندسی مکانیک

 

Faculty of Engineering

Department of Mechanical Engineering

 

 

Title

 

The effect of Plasticity on Ultrasonic Residual Stress Measurement

 

 

 

Supervisor:

AmirHosein Mahmoudi (Ph. D)

 

 

Master Reviewer:

Faramarz Fereshteh saniee (Ph.D)

Hashem Mazaheri (Ph.D)

 

 

Advisor:

Mahdi Ahmadi Najafabadi (Ph.D)

(Amir Kabir University)

 

By:

Reza Torkaman

 

 

September, 16,2018

 

چکیده:  یکی از مشکلات اندا¬زه¬گیری تنش¬های پسماند مخرب ونیمه مخرب آسیب رساندن به قطعه¬کار و عدم قابلیت حمل و سرعت پایین اندازه¬گیری می¬باشد. در روش غیر مخرب التراسونیک علاوه بر اینکه به قطعه¬کار آسیبی وارد نمی¬شود بلکه اگر امکان انتقال قطعه¬کار نباشد نیز می¬توان تنش¬های پسماند را اندازه¬گیری کرد.

روش التراسونیک دارای امواج گوناگونی برای اندازه¬گیری تنش پسماند می¬باشد که در این پژوهش از امواج طولی با زاویه شکست بحرانی استفاده می¬شود زیرا حساسیت آن نسبت به موج¬های دیگر بیشتر بوده، سطح بیشتری را اسکن می¬کند، نسبت به اثر بافت حساسیت کمتری ازخود نشان می¬دهند و دلایل دیگری که در متن آمده است، ارجعیت موج LCR (موج طولی با زاویه شکست بحرانی) را نسبت به موج¬های دیگر نشان می¬دهد، در این پژوهش هدف بررسی اثر پلاستیسیته در اندازه¬گیری تنش پسماند به روش التراسونیک می¬باشد که به این منظورسه دیسک از جنس فولاد ضد زنگ L316 تحت عملیات حرارتی در دما¬های °c300، °c500و °c700 کوئنچ شدند که هرکدام مقدار متفاوتی داشتند. اندازه¬گیری تنش¬های پسماند با دو روش آزمایشگاهی التراسونیک و سوراخکاری مرکزی اندازه¬گیری شدند و با شبیه سازی عددی مقایسه گردیدند.

برای انجام شبیه سازی عددی نیاز به مشخصات قطعه می¬باشد که پس از تهیه نمونه تست کشش با استاندارد ASTM-8M از ورق اولیه و انجام تست کشش مقدار تنش تسلیم و مدول الاستیسته بدست آمد. پس از انجام شبیه سازی عددی با مشخصات بدست آمده از قطعه، مقدار تنش¬های پسماند توسط دو روش التراسونیک و سوراخکاری مرکزی اندازه¬گیری شدند. برای اندازه¬گیری ضریب اکستوالاستیسیته در روش التراسونیک از نمونه¬های تست کشش استخراج شده از ورق اولیه به نحوی استفاده شد که نمونه تحت تنش¬های مختلف قرار گرفته و همزمان زمان پرواز موج ثبت شد و از شیب نمودار σ_y و (E(t-t_0))/t_0   مقدار ضریب اکستوالاستیسیته فولاد ضد زنگ 316l بدست آمد. و در نهایت نتایج روش التراسونیک با نتایج حاصل از سوراخکاری مرکزی و شبیه سازی عددی مقایسه شدند و نتایج مورد بررسی قرار گرفت.

واژه¬های کلیدی:التراسونیک، تنش¬های پسماند، سوراخکاری مرکزی، امواج LCR(امواج طولی با زاویه شکست بحرانی)، اکستوالاستیسیته،

 

 

1- مشخصات فردي :

نام و نام خانوادگی: رضا ترکمان

محل تولد: همدان تاریخ تولد: 11/02/70

تلفن تماس: 09188138423                                             نشانی محل سکونت: همدان

2- سوابق تحصيلي :

 

 

5-  مهارت درزبان خارجي:

زبان خارجي          نوع توانائي                            ميزان تسلط

انگلیسی                خواندن                                  متوسط

 

 

 

6-  مهارت کامپيوتري:

نام برنامه                                               سطح                                      ميزان تسلط

آباکوس                                                  متوسط                                   متوسط

سالید ورک/اینونتور                            متوسط                                   متوسط