رضا مرادی

رضا مرادی


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

کارشناسی ارشد رشته  مهندسی برق قدرت


موضوع پايان نامه :

بهينه­سازي عملكرد نيروگاه­هاي توليد پراكنده با در نظر گرفتن اهداف تكنيكي و اقتصادي


ارائه دهنده:

رضا مرادي


استادراهنما:

دکتر محمد حسن مرادی


اساتید داور:

دکتر علیرضا حاتمی

دکتر عباس رمضانی

زمان :  ۱1/۱1/۹۴    ساعت  9 صبح


چكيده:
با افزایش روز¬افزون مصرف برق و هم‌چنین محدود بودن منابع فسیلی، انرژی‌های نو در دنیا جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده‌اند، امروزه نصب و راه¬اندازی منابع تولید پراکنده روز به روز در حال افزایش است، استفاده از مبحث تولید در توزیع و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در شبکه‌های توزیع انرژی با عنوان منابع تولید پراکنده برای بار¬های مصرفی پراکنده، راه¬کار مناسبی برای کاهش هزینه¬های اقتصادی، کاهش آلودگی و افزایش بهره‌وری می‌باشد، واحدهای تولید پراکنده با توجه به مشخصات، شرایط بهره¬برداری و مکان نصب می¬توانند تأثیرات مثبت قابل توجهی را در جهت بهبود قابلیت اطمینان و پروفیل ولتاژ شبکه توزیع و کاهش تلفات به¬وجود آورند، در این پایان نامه مکان نصب، ظرفیت و نوع DGها به¬عنوان متغیر¬های تابع هدف در نظر گرفته شده¬اند و این متغیرها به گونه‌ای تعیین شده‌اند که تابع هدف پیشنهادی بهینه گردد. تابع هدف ارائه شده شامل اهداف تکنیکی(تلفات و پروفیل ولتاژ)، اهداف اقتصادی(هزینه¬های سرمایه¬گذاری و سود حاصل از بهره¬برداری) و اهداف زیست محیطی(نوع تکنولوژی DGها و انتشار آلایند¬ها)می¬باشد. در نهایت تابع هدف (شاخص اقتصادی) را با درنظر گرفتن تمامی فاکتور¬ها بهینه می‌کنیم سپس نتایج حاصله را در شرایط مختلف و تغییر در الگوریتم بهینه¬سازی مقایسه می‌نمائیم.

واژه‌­های کلیدی:  منابع تولید پراکنده - شاخص اقتصادی - فاکتور تکنیکی - فاکتور زیست محیطی