سعید حیدری

سعید حیدری


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

دانشکده مهندسی

گروه برق

 

پایان نامه:  

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

عنوان:

بهره برداری موازی از میکروگرید های چندگانه متصل به شبکه توزیع با استفاده از تکنیک های هوشمند

استاد راهنما:

 دکتر علی دیهیمی

پژوهشگر:  سعید حیدری

زمان: شنبه 14/4/1394    ساعت:11                    مکان: آمفی تئاتر

چکیده:

چكيده:

یکی از مهمترین نگرانی ها در بحث ریزشبکه و شبکه هوشمند بحث کنترل مناسب این شبکه ها و اطمینان از عملکرد پایدار با قابلیت اطمینان بالای آنها در حالت عملکرد مستقل (جزیره ای) و اتصال به شبکه اصلی می باشد.میکروگرید قابلیت کار در حالت اتصال به شبکه و حالت جزیره ای را نیز دارا می باشد به همین دلیل بحث چگونگی اتصال میکروگرید به شبکه اصلی و تاثیرات آن بر پایداری شبکه اصلی اهمیت فراوانی دارند.

در این پژوهش ابتدا با تعریف اجمالی مفهوم میکروگرید و میکروگرید چندگانه،کارهایی که تاکنون در زمینه عملکرد میکروگریدهای چندگانه و همچنین نحوی اتصال آنها به شبکه توزیع انجام شده بررسی می شود. در ادامه اتصال میکروگریدهای چندگانه به شبکه توزیع از طریق مبدل Back to Back(B2B)  ارزیابی می شود.

با استفاده از تحلیل های ریاضی نظیر مکان ریشه‌ها نشان داده می شود که استفاده از B2B کانورتر برای اتصال میکروگریدهای چندگانه که شامل بیش از دو میکروگرید باشند سبب ناپایداری سیستم می‌شود. این موضوع با شبیه‌سازی یک میکروگرید چندگانه نمونه در نرم‌افزار متلب نیز نشان داده می‌شود.

برای حل مشکل مذکور تاکنون فقط یک راه حل ارائه شده است که در آن کنترلر B2B کانورتر بهبود داده شده است اما برای بهبود کنترلر از ارتباطات بین میکروگریدها استفاده شده است که این کار مطلوب نمی‌باشد زیرا سبب کاهش قابلیت اطمینان سیستم می‌شود.

در این پژوهش یک PI کنترلر جدید برای B2B کانورتر ارائه می شود. مهمترین مزیت این کنترلر به روش موجود ،عدم نیاز کنترلر ارائه شده به ارتباطات می باشد که سبب افزایش قابلیت اطمینان سیستم می‌شود.

در پایان با شبیه سازی یک میکروگرید چندگانه نمونه و اعمال کنترلر ارائه شده، کارایی آن نشان داده شده است.


Abstract:

 

One of the major concerns in microgrid and Smart Grid context is the proper control of the system and ensure the sustained performance with high reliability in stand-alone mode (island) and grid connected mode. microgrids are able to perform in connection with the utility grid. It is an important consideration to discuss how being connected to the utility grid effects the stability of the  network.

In this study, a brief definition of the concept of microgrid and multiple microgrid and their performance as well as their connection to the distribution network are introduced. connection to the distribution network In multiple micogrid mode through the Back to Back (B2B) converter is analyzed.

 

Using mathematical analysis, such as the location of the roots is shown that the use of B2B converter in grid connected multiple microgrid mode,  which includes more than two microgrids, causes instability for the system. It is verified by simulatating a typical multiple microgrid in MATLAB software.

So far, To solve this problem only one solution has been suggested, in which telecommunications between microgrid controllers are used, that it is not desirable because it decreases the reliability of the system.

 

 

In this study, a new PI controller for B2B converter is presented. The main advantage of this control method is that the proposed controller does not need the communication system therefore reliability is increased.
At the end of the study, with simulation and applying new controller to a multiple microgrid its performance is shown.


رزومه

 

مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: سعید حیدری

وضعيت نظام وظيفه: معافیت تحصیلی

سال و محل تولد: مهر 68، شهرستان کبودراهنگ

وضعيت تاهل: مجرد

تلفن تماس ضروری : 09187157804

وضعيت اشتغال: در حال تحصیل

آدرس: استان همدان شهرستان کبودراهنگ

 

آدرس الكترونيكي:  saeed.heidari@ymail.com

 

اطلاعات آموزشی

گرايش کارشناسي: برق قدرت

گرايش کارشناسي ارشد: برق قدرت

دانشگاه محل تحصيل کارشناسي: رازی کرمانشاه

دانشگاه محل تحصيل کارشناسي ارشد: بوعلی سینای همدان

معدل کارشناسي: 16.82

معدل کارشناسي ارشد: 17.33

 

 

زبان :  در حد متوسط تا خوب

اطلاعات پژوهشی

عنوان

توضیحات

مقاله ISI

یک مقاله مرتبط با موضوع پایان نامه در حال نگارش برای IEEE می باشد.

مقاله كنفرانسی

یک مقاله با موضوع مدولاسیون بردار فضایی برای اینورترهای چند سطحی

 

اطلاعات پایان نامه

عنوان

موضوع

استاد راهنما

پایان نامه کارشناسی

مدل سازی ترانسفورماتور

دکتر محمد مرادی

پایان نامه کارشناسی ارشد

بهره برداری از میکروگریدهای چندگانه با تکنیک های هوشمند

دکتر علی دیهیمی