« بازگشت

سعید پارسا

سعید پارسا


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

 

 

دانشکده فنی مهندسی

گروه مکانیک

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مکانیک گرایش طراحی کاربردی

 

عنوان:

 

بررسی قابلیت جذب انرژی سازه‌های جدار نازک استوانه‌ای در مکانیزم تغییرشکل انقباضی-انبساطی هم‌زمان

 

استاد راهنما:

دکتر علی علوی‌نیا

 

اساتید داور:

دکتر رحمن سیفی

دکتر مهدی شعبان

 

نگارش:

سعید پارسا


تاریخ:16/12/1396 ساعت 30/11

مکان: آمفی تئاتر مهندسی

 

BU-Ali Sina University

 

Faculty of Engineering

Department of Mechanical Engineering

 

 

Thesis Submitted for Master of Science in Mechanical Engineering-Applied Design

 

Title:

 

A study on energy