سمینار آقای حامد معصومی با عنوان «معرفی مدل های سیالات ویسکو-پلاستیک و بررسی جریان وانتقال حرارت جابه جایی طبیعی سیالات بینگهام پلاستیک پیرامون سیلندرهای مدور»

سمینار آقای حامد معصومی با عنوان «معرفی مدل های سیالات ویسکو-پلاستیک و بررسی جریان وانتقال حرارت جابه جایی طبیعی سیالات بینگهام پلاستیک پیرامون سیلندرهای مدور»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: معرفی مدل های سیالات ویسکو-پلاستیک و بررسی جریان وانتقال حرارت جابه جایی طبیعی سیالات بینگهام پلاستیک پیرامون سیلندرهای مدور استاد راهنما: دکتر امیره نوربخش پژوهشگر: حامد معصومی تاریخ ارائه سمینار: 13/6/95 ساعت 14

عنوان سمینار: معرفی مدل های سیالات ویسکو-پلاستیک و بررسی جریان وانتقال حرارت جابه جایی طبیعی سیالات بینگهام پلاستیک پیرامون سیلندرهای مدور

استاد راهنما: دکتر امیره نوربخش

پژوهشگر: حامد معصومی

تاریخ ارائه سمینار: 13/6/95 ساعت 14