« بازگشت

سمینار دکتری مهندس پرویز محمدیان صمیم با عنوان «بررسی روش‌های نوین پوشش‌های سد حرارتی»

سمینار دکتری مهندس پرویز محمدیان صمیم با عنوان «بررسی روش‌های نوین پوشش‌های سد حرارتی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: بررسی روش‌های نوین پوشش‌های سد حرارتی استاد راهنما: آقای دکتر آرش فتاح الحسینی ارائه دهنده : پرویز محمدیان صمیم زمان: دوشنبه 2/11/96 ساعت 10-11 صبح مکان: دانشکده مهندسی- اتاق سمینار گروه مهندسی مواد

عنوان: بررسی روش‌های نوین پوشش‌های سد حرارتی

استاد راهنما: آقای دکتر آرش فتاح الحسینی

ارائه دهنده : پرویز محمدیان صمیم

زمان: دوشنبه 2/11/96 ساعت 10-11 صبح

مکان: دانشکده مهندسی- اتاق سمینار گروه مهندسی مواد