سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای مجید کامران نژاد عنوان «فهم سوال در سیستم های پرسش و پاسخ با یادگیری عمیق»

سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای مجید کامران نژاد عنوان «فهم سوال در سیستم های پرسش و پاسخ با یادگیری عمیق»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر آقای مجید کامران نژاد عنوان «فهم سوال در سیستم های پرسش و پاسخ با یادگیری عمیق»

گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
اطلاعیه سمینار پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر
عنوان: فهم سوال در سیستم های پرسش و پاسخ با یادگیری عمیق
استاد راهنما: جناب آقای دکتر میرحسین دزفولیان
استاد مشاور: جناب آقای دکتر محرم منصوری زاده

پژوهشگر: مجید کامران نژاد

تاریخ سمینار: 19/04/97 ساعت 16:00
مکان: دپارتمان مکانیک - کلاس 8