سمینار کارشناسی ارشد آقای احسان جلالی با عنوان «کنترل هماهنگ زیرتولیدات و ذخیره‌سازهای انرژی در یک ریزشبکهDC»

سمینار کارشناسی ارشد آقای احسان جلالی با عنوان «کنترل هماهنگ زیرتولیدات و ذخیره‌سازهای انرژی در یک ریزشبکهDC»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: کنترل هماهنگ زیرتولیدات و ذخیره‌سازهای انرژی در یک ریزشبکهDC استاد: دکتر علی دیهیمی دانشجو: احسان جلالی زمان: یکشنبه 13/3/97 ساعت16

عنوان: کنترل هماهنگ زیرتولیدات و ذخیره‌سازهای انرژی در یک ریزشبکهDC

استاد: دکتر علی دیهیمی

دانشجو: احسان جلالی

زمان: یکشنبه 13/3/97 ساعت16