سمینار کارشناسی ارشد آقای احسان رستم پور با عنوان «مروری بر مسئله مدیریت ریسک در تسهیلات انرژی و مدل‌سازی ان با استفاده از شبکه‌های بیرین پویا»

سمینار کارشناسی ارشد آقای احسان رستم پور با عنوان «مروری بر مسئله مدیریت ریسک در تسهیلات انرژی و مدل‌سازی ان با استفاده از شبکه‌های بیرین پویا»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: مروری بر مسئله مدیریت ریسک در تسهیلات انرژی و مدل‌سازی ان با استفاده از شبکه‌های بیرین پویا استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی ارائه دهنده: احسان رستم‌پور تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 15بهمن ماه 1396 مکان: کلاس سمینار صنایع ساعت 10:30

عنوان سمینار: مروری بر مسئله مدیریت ریسک در تسهیلات انرژی و مدل‌سازی ان با استفاده از شبکه‌های بیرین پویا

استاد راهنما: دکتر وحید خداکرمی

ارائه دهنده: احسان رستم‌پور

تاریخ ارائه سمینار: یکشنبه 15بهمن ماه 1396

مکان: کلاس سمینار صنایع ساعت 10:30