سمینار کارشناسی ارشد آقای امید نوابی با عنوان «طراحی یک فیلتر توان اکتیو برای یک مبدل دوسویه شبه منبع امپدانسی»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: طراحی یک فیلتر توان اکتیو برای یک مبدل دوسویه شبه منبع امپدانسی گرد آورنده: امید نوابی استاد راهنما: دکتر سید محمدرضا طوسی استاد مشاور: دکتر مهدی شهبازی پاییز 97

عنوان: طراحی یک فیلتر توان اکتیو برای یک مبدل دوسویه شبه منبع امپدانسی

گرد آورنده: امید نوابی

استاد راهنما: دکتر سید محمدرضا طوسی

استاد مشاور: دکتر مهدی شهبازی

پاییز 97