سمینار کارشناسی ارشد آقای امید نوابی با عنوان «طراحی یک فیلتر توان اکتیو برای یک مبدل دوسویه شبه منبع امپدانسی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای امید نوابی با عنوان «طراحی یک فیلتر توان اکتیو برای یک مبدل دوسویه شبه منبع امپدانسی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: طراحی یک فیلتر توان اکتیو برای یک مبدل دوسویه شبه منبع امپدانسی گرد آورنده: امید نوابی استاد راهنما: دکتر سید محمدرضا طوسی استاد مشاور: دکتر مهدی شهبازی پاییز 97

عنوان: طراحی یک فیلتر توان اکتیو برای یک مبدل دوسویه شبه منبع امپدانسی

گرد آورنده: امید نوابی

استاد راهنما: دکتر سید محمدرضا طوسی

استاد مشاور: دکتر مهدی شهبازی

پاییز 97