سمینار کارشناسی ارشد آقای امیر حسین رضاوند با عنوان «ارائه یک تکنیک مدیریت ولتاژ و فرکانس در ریزشبکه های چندگانه ایزوله از شبکه سراسری»

سمینار کارشناسی ارشد آقای امیر حسین رضاوند با عنوان «ارائه یک تکنیک مدیریت ولتاژ و فرکانس در ریزشبکه های چندگانه ایزوله از شبکه سراسری»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: ارائه یک تکنیک مدیریت ولتاژ و فرکانس در ریزشبکه های چندگانه ایزوله از شبکه سراسری استاد: دکتر علی دیهیمی دانشجو: امیرحسین رضاوند زمان: 1 شنبه 13/3/97 ساعت 16

عنوان: ارائه یک تکنیک مدیریت ولتاژ و فرکانس در ریزشبکه های چندگانه ایزوله از شبکه سراسری

استاد: دکتر علی دیهیمی

دانشجو: امیرحسین رضاوند

زمان: 1 شنبه 13/3/97 ساعت 16