سمینار کارشناسی ارشد آقای بهنام مددنیا با موضوع "کنترل روبات بر اساس بینایی ماشین"

سمینار کارشناسی ارشد آقای بهنام مددنیا با موضوع "کنترل روبات بر اساس بینایی ماشین"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان "کنترل روبات بر اساس بینایی ماشین" استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه فر پژوهشگر: بهنام مددنیا زمان: 10 اسفند مکان: سمینار 2 گروه برق

عنوان "کنترل روبات بر اساس بینایی ماشین"
استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه فر
 پژوهشگر: بهنام مددنیا
زمان: 10 اسفند
مکان: سمینار 2 گروه برق