« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای بهنام مددنیا با موضوع "کنترل روبات بر اساس بینایی ماشین"

سمینار کارشناسی ارشد آقای بهنام مددنیا با موضوع "کنترل روبات بر اساس بینایی ماشین"


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان "کنترل روبات بر اساس بینایی ماشین" استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه فر پژوهشگر: بهنام مددنیا زمان: 10 اسفند مکان: سمینار 2 گروه برق

عنوان "کنترل روبات بر اساس بینایی ماشین"
استاد راهنما: دکتر سهیل گنجه فر
 پژوهشگر: بهنام مددنیا
زمان: 10 اسفند
مکان: سمینار 2 گروه برق