« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای حسین رسولی با عنوان «طراحی آزمایشات به کمک روش تاگوچی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای حسین رسولی با عنوان «طراحی آزمایشات به کمک روش تاگوچی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: طراحی آزمایشات به کمک روش تاگوچی استاد راهنما: دکتر عباس فدایی پژوهشگر: حسین رسولی تاریخ ارائه سمینار 4/10/95 ساعت 10 مکان: دپارتمان مکانیک

عنوان سمینار: طراحی آزمایشات به کمک روش تاگوچی

استاد راهنما: دکتر عباس فدایی

پژوهشگر: حسین رسولی

تاریخ ارائه سمینار 4/10/95 ساعت 10

مکان: دپارتمان مکانیک