سمینار کارشناسی ارشد آقای حسین نادری با عنوان «تاثیر درصد چرخه کار بر خواص مکانیکی و رفتار سایشی پوشش های نانو ساختار نیتریدی»

سمینار کارشناسی ارشد آقای حسین نادری با عنوان «تاثیر درصد چرخه کار بر خواص مکانیکی و رفتار سایشی پوشش های نانو ساختار نیتریدی»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان: تاثیر درصد چرخه کار بر خواص مکانیکی و رفتار سایشی پوشش های نانو ساختار نیتریدی استاد راهنما: دکتر حسن علم خواه دانشجو: حسین نادری زمان: سه شنبه 26/10/1396 ساعت10-11 مکان : کلاس سمینار گروه مهندسی مواد

عنوان: تاثیر درصد چرخه کار بر خواص مکانیکی و رفتار سایشی پوشش های نانو ساختار نیتریدی

استاد راهنما: دکتر حسن علم خواه

دانشجو: حسین نادری

زمان: سه شنبه 26/10/1396 ساعت10-11

مکان : کلاس سمینار گروه مهندسی مواد