« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا رحیمی با عنوان «طرح بارزدایی تطبیقی فرکانس کم برای ریزشبکه‌های جزیره‌ای شده »

سمینار کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا رحیمی با عنوان «طرح بارزدایی تطبیقی فرکانس کم برای ریزشبکه‌های جزیره‌ای شده »


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: طرح بارزدایی تطبیقی فرکانس کم برای ریزشبکه‌های جزیره‌ای شده استاد راهنما: دکتر مرادی دانشجو: حمید رضا رحیمی زمان و مکان:چهارشنبه06/11/95ساعت 11-کلاس2مهندسی برق

موضوع: طرح بارزدایی تطبیقی فرکانس کم برای ریزشبکه‌های جزیره‌ای شده

استاد راهنما: دکتر مرادی

دانشجو: حمید رضا رحیمی

زمان و مکان:چهارشنبه06/11/95ساعت 11-کلاس2مهندسی برق