« بازگشت

سمینار کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا ندری با عنوان «بررسی روش های طراحی و تحلیل ترانسدیوسرهای التراسونیک»

سمینار کارشناسی ارشد آقای حمیدرضا ندری با عنوان «بررسی روش های طراحی و تحلیل ترانسدیوسرهای التراسونیک»


تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

عنوان سمینار: بررسی روش های طراحی و تحلیل ترانسدیوسرهای التراسونیک استاد راهنما: دکتر شعبان استاد مشاور: دکتر پاک پژوهشگر: حمید رضا ندری سمینار2 شنبه 17/4/96 ساعت 12

عنوان سمینار: بررسی روش های طراحی و تحلیل ترانسدیوسرهای التراسونیک

استاد راهنما: دکتر شعبان

استاد مشاور: دکتر پاک

پژوهشگر: حمید رضا ندری

سمینار2

شنبه 17/4/96 ساعت 12