سمینار کارشناسی ارشد آقای حمید ذوالفقاری با عنوان «بررسی مسئله سینماتیک مستقیم ربات موازی کروی با الگوی حرکتی سه درجه دورانی به کمک پارامتر‌های استودی»

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

موضوع: بررسی مسئله سینماتیک مستقیم ربات موازی کروی با الگوی حرکتی سه درجه دورانی به کمک پارامتر‌های استودی استاد راهنما: دکتر داوود نادری نویسنده: حمید ذوالفقاری تاریخ ارایه سمینار:10/11/1394 مکان ارایه سمینار: سالن سمینار 3 ساعت ارایه سمینار: 14:30

موضوع: بررسی مسئله سینماتیک مستقیم ربات موازی کروی با الگوی حرکتی سه درجه دورانی به کمک پارامتر‌های استودی

استاد راهنما: دکتر داوود نادری

نویسنده: حمید ذوالفقاری

تاریخ ارایه سمینار:10/11/1394

مکان ارایه سمینار: سالن سمینار 3

ساعت ارایه سمینار: 14:30